Đà Nẵng – Bà Nà – Cù Lao – Hội An – CV Ấn Tượng / Du Thuyền – Huế (5N4Đ)

Giá Tour phổ thông chưa bao gồm Vé Cáp Treo

4.410.000đ (Đã có vé cáp treo)

Mã Tour: MT06