Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An – CV Ấn Tượng – Bà Nà Hill (3N2Đ)

Giá Tour phổ thông chưa vé cáp treo Bà Nà

2.820.000đ (giá đã có cáp treo)

Mã tour: MT03