Hành Trình Di Sản Đà Nẵng – Quảng Bình – Huế (3N2Đ)

Địa Điểm: Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Huế
Thời Gian: 3 ngày 2 đêm
Vận Chuyển: Xe du lịch

Tel: 0931.983.283 (Mr.Hưng)